நீரூற்றுகள் பொருள் சோர்வு காரணம் பற்றி

நீரூற்றுகள் தினசரி வாழ்க்கையில் ஒரு பொதுவான வாழ்க்கை, அதன் பணி முக்கியமாக பிரதிபலிக்கிறது உள்ளது, மின்னணு காற்று, நீராவி, நீர் மற்றும் பிற அரிக்கும் ஊடக மற்றும் அமிலம், காரம், உப்பு மற்றும் எஃகு வசந்த மற்ற இரசாயன அரிப்பை நடுத்தர அரிப்பை எதிர்ப்பு வசந்த படி, பொருள் பண்புகளை சோர்வு காரணம் என்ன கொலைசெய்ய வசந்த இன்னும் வகை, மற்றும் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தி, முன்னணி பிரிக்கலாம்?

பொதுவாக, பொருள் அதிக மகசூல் வலிமை, அதிக சோர்வு வலிமை வசந்த காலத்தின் சோர்வு வலிமை மேம்படுத்த மகசூல் வலிமை மற்றும் இழுவிசைவலுவை விகிதம் வசந்த பொருள் விளைச்சல் வலுவை அல்லது பயன்படுத்தத் முயற்சிக்க வேண்டும் பொருட்டு எனவே அதிக பொருள்.

இரண்டாவதாக, வசந்த புறப்பரப்பின் தரத்தினைக் சோர்வு வலிமை மீது பெரும் தாக்கத்தை உள்ளது. உருட்டுதல் உள்ள நீரூற்றுகள், வரைதல் மற்றும் பிளவுகள், குறைபாடுகள் வடுக்களையும் பிற குறைபாடுகளுடன் ஏற்படுகிறது உருட்டுதல் வழிமுறை பெரும்பாலும் வசந்த சோர்வு முறிவு காரணங்கள் ஏற்படுகிறது.

அதிக பல்வேறு குளிர் வேலை மற்றும் சூட்டுப் பணி நடவடிக்கைகள் காரணமாக குறைபாடுகள் சாத்தியக்கூறுகள் அதிக மேற்பரப்பில் குறைபாடுகள் நிகழும் வாய்ப்பு மற்றும் இந்தக் காரணங்கள் மோசமடைந்து சோர்வு செயல்திறன். எனவே, வசந்த காலத்தின் சோர்வு வலிமை கணக்கிடும் போது அளவு விளைவு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட உள்ளது.

அரிப்பை நிலைமைகள் வசந்த கீழ், பொருட்டு அதன் சோர்வு வலிமை உறுதிபடுத்த வருகிறது பூச்சு, விஷத்தன்மை, ஸ்ப்ரே, பெயிண்ட் மற்றும் பல போன்ற எஃகு, அல்லாத இரும்பு உலோக, அல்லது மேற்பரப்பில் பிளஸ் பாதுகாப்பு அடுக்கு உயர் அரிப்பை எதிர்ப்பு பொருட்கள், பயன்படுத்த முடியும் வேலை . பயிற்சி கேட்மியம் பெரிதும் வசந்த காலத்தின் சோர்வு எல்லை மேம்படுத்த முடியும் என்று காட்டுகிறது.

பி 1


போஸ்ட் நேரம்: ஜூன் 11-2019
பயன்கள் ஆன்லைன் அரட்டை!